JRM Book Bank

Accession Number Book Name Category Author
6252 Shiksha ka Swaroop EDUCATION Gyandendra Rawat
6253 Population Education PHYSICAL- EDUCATION Inder Dev Singh
6254 Theory and Principles of Education PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6255 Philosophical and Sociological Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6256 Shaishik avem Vyasayik Nirdeshan SCIENCE Dr.J.S.Walia
6257 Essentials of Instructional Technology PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6258 Education in Emerging Indian Society PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6259 Teaching of Social Study PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6260 Teaching Learning Process PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6261 Teaching of Biology PHYSICAL- EDUCATION Chikara/Sha
6262 Development of Educational System in India PHYSICAL- EDUCATION D D Mehta
6263 Foundation of School Administration and Organization PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6264 Foundation of School Administration and Organization PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6265 Foundation of School Administration and Organization PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6266 Modern Indian Education and Its Problems PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6267 Modern Indian Eduation and its Problems PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6268 Foundations of Guidance PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6269 Foundations of Guidance PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6270 Foundations of Guidance PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6271 Theory of Principles of Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6272 Theory and Principles of Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6273 Teaching Learning Process PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6274 Teaching Learning Process PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6275 Teaching Learning Process PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6276 Trends in Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6277 Trends in Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6278 Trends in Education PHYSICAL- EDUCATION Dr J S Walia
6279 Pashchatya Darshan HINDI Rupali Shrivastava
6280 Gandhi Jee ka Darshan RESEARCH Dr.G.P.Nema Pratap Singh
6281 Gandhiji ka Darshan RESEARCH Dr.J.P.Nema Pratap Singh
6282 Gandhiji ka Darshan RESEARCH Dr.G.P.Nema Pratap Singh
6283 Gandhiji ka Arthik Chintan RESEARCH Dr.A.D.N.Vajpayee
6284 Gandhiji ka Arthik Chintan RESEARCH Prof.J.P.Shukla
6285 Anasakt Karamyogi Krishan RESEARCH Arun
6286 Anasakt Karamyogi Krishan RESEARCH Arun
6286 Dharam aur Sanskrit Koshi-I HINDI Arun
6287 Dharam aur Sanskrit Kosh HINDI Arun
6287 Dharam aur Sanskrit Kosh-I HINDI Arun
6288 Dharam aur Sanskrit Koshi-I HINDI Arun
6289 Bharat mein Dharam ka Swaran Yug HINDI Arun
6290 Bharat mein Dharam ka Swaran Yug HINDI Arun
6291 Dharam hai Jeene ki Kalaa HINDI Arun
6292 Dharam hai Jeene ki Kalaa HINDI Arun
6293 Bodh Dharam ke Pramukh Sidhant HINDI Dr.Dharamchand/Jain
6294 Bodh Dharam ke Pramukh Sidhant HINDI Dr.Shweta Jain
6295 Bodh Dharam ke Pramukh Sidhant HINDI Dr.Dharamchand/Jain
6296 Bodh Dharam ke Pramukh Sidhant HINDI Dr.Dharamchand/Jain
6297 Fahiyaan ka Bharat Darshan HINDI Damodar Lal Garg
6298 Fahiyaan ka Bharat Darshan HINDI Damodar Lal Garg
6299 Maharishi Arvind HINDI Dr.Dilip Kumar
6300 Maharishi Arvind HINDI Dr.Dilip Kumar
6301 Introducation to Hinduism PHYSICAL- EDUCATION Dr O P Joshi
6302 Introduction to Hinduism PHYSICAL- EDUCATION Dr O P Joshi
6303 Understanding Hinduism PHYSICAL- EDUCATION Vipul Kumar
6304 The Hinduism of Buddha PHYSICAL- EDUCATION D.R.Jatava
6305 The Humanism of Buddha PHYSICAL- EDUCATION D.R.Jatava
6306 Adhigam avem Vikas ke Manosamajik Aadhaar HINDI Dr.D.P.Singh
6307 Adhigam avem Vikas ke Manovigyan Samajik Aadhaar HINDI Dr.Ved Prakash
6308 Environment Education HINDI Dr.Veena Bana
6309 Environment Education SCIENCE Dr.Rajeev Ban a
6310 Shodh Pravidhi HINDI Dr.Ganesh/Arun Pandey
6313 Research Methodology PHYSICAL- EDUCATION Dr R N Trivedy
6314 Research Methodology PHYSICAL- EDUCATION D P Shukla
6315 Research Methodology PHYSICAL- EDUCATION Sanjay Narula
6316 Research Methodology PHYSICAL- EDUCATION Sanjay Narula
6317 Samajik Manovigyan SOCIAL SCIENCE Dr.M.M.Lavniya
6318 Samajik Manovigyan HINDI Dr.M.M.Lavniya
6319 Bal Vikas HINDI Suman Bajpayee
6319 Bal Development EDUCATION DEVELOPMENT Suman Vajpayee
6320 Bal Vikas EDUCATION DEVELOPMENT Suman Vajpayee
6320 Bal Vikas EDUCATION DEVELOPMENT Suman Bajpayee
6321 Bal Vikas EDUCATION DEVELOPMENT Suman Vajpayee
6322 Bal Vikas HINDI Suman Vajpayee
6323 Adhigam ka Mano-Samajik HINDI Dr.Om Parkash
6324 Adhigam ka Manovigyan Adhaar avem Shiksha HINDI Dr.Om Prakash Garg/Sudha Chakravoty
6325 Bharat ki Shiksha Vyavastha EDUCATION Manoj Mohan Gupta
6326 Bharat ki Shiksha Vyavastha EDUCATION Manoj Mohan Gupta
6327 Hindi Educational HINDI Sharma/Shukla/Tripathi
6328 Hindi Educational HINDI Sharma/Shukla/Tripathi
6329 Computer Educational COMPUTER SCIENCE Anjali Verma
6330 Computer Educational COMPUTER SCIENCE Anjali Verma
6331 Computer Inspiration COMPUTER SCIENCE Dr.M.S.Srivastava
6332 Computer Inspiration COMPUTER SCIENCE Dr.M.S.Srivastava
6333 Shaishik Anusandhan ki Vidhiya EDUCATION Prof.C.B.Srivastava
6334 Shaishik Anusandhan ki Vidhiya HINDI Dr.Mata Prasad Sharma
6335 Shiksha ka Adhikar EDUCATION Dr.Ram Jee Dubey
6336 Shiksha ka Adhikar EDUCATION Dr.Ram jee Dubey
6337 Uch Shiksha mein Shikshon ke Badlate Mulya EDUCATION Dr.Shailendra Prashar
6338 Uch Shiksha mein Shikshon ke Badlate Mulya EDUCATION Shailendra Prashar
6339 Ubharte huye Bhartiya Samaj mein Shikshak SOCIAL SCIENCE Avninder Sheel
6340 Ubharte huye Bhartiya Samaj mein Shikshak SOCIAL SCIENCE Avninder Sheel
6341 Science Educational SCIENCE Narender Kumar/Budbdha Ram
6342 Science Educational SCIENCE Narendra Kumar/Buddha Ram
6343 Shiksha Darshan EDUCATION Dr.Savitri Mathur
6344 Shaishik Takniki avem Prabandh EDUCATION Avninder Sheel
6345 Shaikshik Takniki avem Prabandh EDUCATION Avninder Sheel
6346 Shikshan Adhigam ka Manovigyan Aadhaar EDUCATION Prof.J.C.Sinha
6347 Shikshan Adhigam ka Manovigyan Aadhaar EDUCATION Prof.J.C.Sinha
6348 Shiksha Manovigyan SCIENCE Dr.D.C.Mishra
6349 Shiksha Manovigyan SCIENCE Dr.D.C.Mishra